Posts Tagged ‘Phone’

Nokia 6120 Classic/FreeBSD

February 22, 2008

Да свържете Nokia 6120 Classic към FreeBSD система и да обменяте файлове (от компютъра към телефона и обратно) е лесно. Ето как го направих аз.

1) Свързвате USB кабела.

2) Телефона ви пита какъв режим да изберете. Избирате “Прехвърляне на данни”. След това смартфончето обяснява, че MicroSD картата (ако има такава) няма да е достъпна докато е вързано към компютъра.

3) Питате dmesg какво вижда. Отговорът трябва да е такъв:

umass0: <Nokia Nokia 6120 classic, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 2> on uhub2
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <Nokia S60 1.0> Removable Direct Access SCSI-0 device
da0: 1.000MB/s transfers
da0: 968MB (1983751 512 byte sectors: 64H 32S/T 968C)
GEOM_LABEL: Label for provider da0 is msdosfs/Memory card.

4) Телефона се появява като da0. Правим се на много важни (root). Монтираме го с mount_msdosfs:

$> mount_msdosfs /dev/da0 /mnt/phone

Като разбира се точката на монтиране може да е всяка директория.

5) Готово. В /mnt/phone имаме няколко директории: Images, Others, Private, Sounds, System, Videos и вие вече знаете какво да правите. Само не забравяйте да демонтирате телефона след като приключите, че стават страшни неща.

Enjoy.

Advertisements